Architecture

Pályázataink

Megvalósulás alatt és megvalósult pályázataink

Aktuális Nyertes PROJEKT lista

A pályázat megnevezése Dokumentáció Pályázati összeg Projektmegvalósítási időszak
Szécsényi Forgách-kastély turisztikai célú fejlesztése

Pályázó megnevezése: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft.

Pályázat azonosító száma: GINOP-7.1.1-15-2016-00024

A projekt célja a szécsényi Forgách-kastély és közvetlen környezetének turisztikai fejlesztése, illetve ennek keretében a kastély épületében működő Kubinyi Ferenc Múzeum térhasználatának korszerűsítése. A projekt fő célkitűzése minőségi turisztikai igényeknek megfelelő, innovatív, egyedi, nemzetközi szinten is versenyképes komplex turisztikai attrakció kialakítása, illetve továbbfejlesztése, az elérhető szolgáltatások körének bővítése, valamint a turizmus idényjellegének csökkentése. Megtörténik az ún. kasznárház épületének felújítása, kávézó kialakítása. A kastély épületében tervezett a jelenleg irodaként és raktárként használt szobák, épületrészek megnyitása és kiállítások számára történő átalakítása, a jelenlegi kiállítások megtartása, frissítése mellett új kiállítások is megvalósulnak (Szécsény története, épület története, birtokos családok története, enteriőrök, nemes-tudós nógrádiak stb.), amelyek egyben arra is lehetőséget biztosítanak, hogy a jelenleg a raktárban lévő műtárgyak egy része bemutatásra kerüljön. A díszterem historizáló díszítőfestésének rekonstruálása, a várkertben az angolpark részét képező grotta rekonstruálása is tervbe van véve.

A kastélyépület alapvető térrendszerének bolygatása nélkül, a meglévő struktúra felhasználásával alakítjuk ki a fejlesztési elemeket. Kizárólag az emeleti díszterem környékén történik olyan mérvű beavatkozás, ami meglévő történeti épületszerkezeteket érint: a díszítőfestés rekonstrukcióját tervezzük itt. A fejlesztési koncepció lényegi eleme, hogy a kastélyban csökkentse a nem látogatható területeket és a lehető legtöbb helyiséget megnyissa a látogatók előtt. Ennek megfelelően a földszinti munkaszobák, raktárak helyén - azok kitelepítésével - új kiállítótereket, látványtárakat hozunk létre. Jelen felújítás a kastélyépület pincéjét és padlásterét nem érinti. A fent vázolt koncepció kiegészítéseként a vendéglátási és látogatóközpont funkciókat a főépületen kívül tudjuk biztosítani. A kastélykert délkeleti részén álló kasznárházban kap helyet a kávézó és terasza, oly módon, hogy az itt feltárt középkori konyha maradványai a fogyasztótérben bemutatásra kerülnek. A középkori padlószintet láttatni tervezzük. Az előtér kertjét is rendezzük, és az így létrejövő hangulatos udvar tökéletes fogadótérként tud működni.

Szechenyi2020
A projekt összértéke: 600.000.000.-Ft- Ebből SZKNKFT: bruttó 561.553.480 Ft. Önrész mértéke: 0 Ft. A projekt megvalósításának várható befejezése: 2020. augusztus
Európai Mobilitási Hét (AMN-2018-0233)428.400.- 2018.09.16. - 2018.09.22.
Csoóri Sándor Alap - Sokrétű népzenei oktatás megtartása Palócföldön (CSSP-ZENEOKTAT-2018-0059) Beszámoló - Fotók - Toborzó
NKA25 EEMI
1.500.000.-
NKA - Emlékezzünk a zenetörténet jubileumukat ünneplő géniuszaira az év szakrális ünnepeinek szellemében című koncertsorozatra 200.000.- 2018.06.08. - 2019.05.31.
NKA - Palóc Advent, Hagyományőrző Szüreti Körtánc, Nógrád Megyei Őszi Tárlat nemzetközi hatókörű rendezvények lebonyolítására 400.000.- 2018.09.15. - 2018.12.31.
NKA - Szakmai eszközfejlesztésre a szécsényi Krúdy Gyula Városi Könyvtárban 1.683.995.- 2018.07.02. - 2019.08.30.
NKA- A Pilinyi kultúra névadó és a hazai szkíta emlékanyag meghat. lelőhelyének kutatására:báró Nyáry Jenő és Albert 19. sz.-i ásatási helyszíneinek lokalizálására 700.000.- 2018.09.01. - 2019.06.30.
NKA - Kastély Szalon a Kubinyi Ferenc Múzeumban/volt Forgách kastélyban (II.) 300.000.- 2018.09.01. - 2019.03.31.
NKA - Fényképész-műhely veszélyeztetett műtárgyainak megvásárlása
Közgyűjteményi kollégium, Altéma: 204110; Szakterület: MÚZEUM
Adatlap azonosító: A2018/N9582
450.000.- 2018.10.01. - 2019.02.28.
EFOP-3.3.2-16 - Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért –MAGYARSÁG PALÓCSÁG 29.808.519.- 2017.01.01. - 2018.12.31.
Emlékezzünk a nemzeti romantika korszakának zeneszerzőire és a magyar zenetörténet géniuszaira (Bartókra, Kodályra) c. koncertsorozatra a szécsényi Múzeumban200.000.- 2017.09.08. - 2018.05.29.
Kubinyi Ágoston – Kiállítás sorozat - Önkrományzat 2018.01.31.
Kubinyi Ágoston – Régészeti Látványraktár - Önkormányzat 2018.01.31.
Kastély Szalon a Kubinyi Ferenc Múzeumban címmel Havonkénti rendezvények megvalósítására a főnemesi családok mai képviselőivel (1.) 500.000.- 2016.11.01. - 2017.12.31.
Az első földművelők az Ipoly völgyében - Településszerkezeti kutatások megvalósítására Nógrád megyében 700.000.- 2017.09.01. - 2018.12.31.